VARIDENT to:
WYSOKA JAKOŚĆ, KONKURENCYJNA CENA, DUŻY WYBÓR,
TERMINOWOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ DOSTAW.

Od wielu lat zopatrujemy w różnorodny drobny sprzęt stomatologiczny i materiały dentystyczne kliniki, szpitale, akademie medyczne, prywatne gabinety dentystyczne oraz pracownie protetyczne.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem niemieckich producentów branży dentystycznej:
-MEISINGER, wiodący europejski producent wierteł stomatologicznych, chirurgicznych, frezów protetycznych oraz innych instrumentów rotacyjnych.
-HLW - Instruments, poważny dostawca instrumentów stomatologicznych i chirurgicznych.
-RÖDER, największy w Europie producent wysokiej klasy lusterek stomatologicznych

Ponadto jesteśmy autoryzowanym dealerem amerykańsko-koreańskiej firmy DIA-DENT, producenta instrumentów kanałowych z powodzeniem konkurujących cenowo i jakościowo na europejskim rynku z analogicznymi produktami innych producentów "kanałówki".

Drugą  dynamicznie rozwijającą się gałęzią działalności jest zaopatrzenie weterynarii, z flagowymi produktami firmy Teledart, uzupełnionymi o przyrządy do poskramiania, unieruchamiania i transportu zwierząt.

P r o w a d z i m y   s p r z e d a ż   d e t a l i c z n ą   i   h u r t o w ą.
R e a l i z u j e m y   z a m ó w i e n i a   t e l e f o n i c z n e.

Zajmujemy się również eksportem sprzętu medycznego, wyrobów jednorazowego użytku, lekarstw i innych artykułów medycznych.

Zapraszamy do współpracy polskich producentów wyrobów medycznych zainteresowanych sprzedażą swoich produktów na rynki zagraniczne